Home Tags Bhadresh shah

Bhadresh shah

Richest People in Ahmedabad, Gujarat

List of Richest People in Ahmedabad 2018

Find the complete list of richest people in Ahmedabad including Gautam Adani, Sudhir Mehta, Pankaj Patel, Karsanbhai Patel and Bhadresh Shah.